ĐỒNG PHỤC NGÀNH Y TẾ

Khác với các môi trường làm việc của các ngành nghề như bảo vệ, công nhân, nhân viên văn phòng, nhân viên spa… thì môi trường làm trong bệnh viện yêu cầu đến may đồng phục y tế đặc thù, có tính kháng khuẩn và bảo vệ tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *